Bisættelse

Afdødes aske kan også spredes over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har ønsket dette.

Urnen kan efter bisættelsen anbringes

  • I et personligt urnegravsted
  • I kendt fællesgravsted
  • I ukendt fællesgrav

Afdødes aske kan også spredes over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har ønsket dette. Kravet om skriftlighed kan fraviges, når det er utvivlsomt, at det var afdødes ønske, at asken skulle spredes over åbent hav. Begravelsesmyndigheden træffer afgørelse herom.