Huskeliste ved dødsfald

Huskeliste ved Dødsfald - En guide til at navigere i processen

Når et dødsfald indtræffer, kan det være svært at vide, hvor man skal starte eller hvad de næste skridt er. Det er en tid præget af sorg og følelsesmæssig uro, men også en tid, hvor der er behov for at træffe vigtige beslutninger. Hos Bedemand Kent Sigsgaard forstår vi de udfordringer, der følger med denne vanskelige periode. Derfor har vi sammensat denne huskeliste ved dødsfald for at hjælpe dig gennem de første nødvendige skridt og sikre, at du føler dig støttet og vejledt gennem hele processen.

Umiddelbart efter dødsfaldet

 • Underret de nærmeste pårørende: Det første skridt er at informere familie og nære venner om dødsfaldet. Dette kan være en vanskelig opgave, og det er vigtigt at give hinanden støtte i denne tid.
 • Kontakt en læge: En læge skal erklære den pågældende person død og udfærdige en dødsattest. Dette er nødvendigt for at kunne fortsætte med de efterfølgende skridt.
 • Kontakt en bedemand: En bedemand kan hjælpe dig med at planlægge begravelsen eller bisættelsen og vejlede dig gennem de nødvendige administrative trin. Hos Bedemand Kent Sigsgaard er vi her for at hjælpe dig med at navigere i denne proces med omsorg og professionalisme.

Administrative opgaver

 • Anmeld dødsfaldet til det offentlige: Dødsfaldet skal anmeldes til Borgerservice i den afdødes bopælskommune. Dette kan oftest gøres digitalt.
 • Tag stilling til begravelse eller bisættelse: Beslut om den afdøde skal begraves eller bisættes, og om det skal være en kirkelig ceremoni eller en borgerlig ceremoni. Dette valg kan afspejle den afdødes ønsker eller religiøse overbevisning.
 • Ordne økonomiske og juridiske forhold: Dette inkluderer at kontakte banken, afmelde abonnementer og forsikringer, samt at håndtere eventuelle testamenter og arveforhold. Det kan være en god idé at søge rådgivning hos en advokat eller anden fagperson.

Planlægning af begravelse eller bisættelse

 • Valg af kiste eller urne: Afhængig af valget mellem begravelse og bisættelse, skal der træffes beslutning om kiste eller urne. Der findes mange muligheder, der kan tilpasses individuelle ønsker og behov.
 • Arrangering af ceremonien: Overvej elementer som blomster, musik, og taler. Det er vigtigt, at ceremonien afspejler den afdødes liv og personlighed.
 • Mindehøjtidelighed: Nogle familier vælger at afholde en mindehøjtidelighed efter begravelsen eller bisættelsen. Dette kan være en måde at samle venner og familie på for at dele minder og ære den afdøde.
 • Takkekort: Efter ceremonien kan det være passende at sende takkekort til dem, der har udvist støtte, deltaget i ceremonien, eller sendt blomster.

Personlige Forhold

 • Håndtering af den afdødes personlige ejendele: Beslutninger om, hvad der skal gøres med den afdødes tøj, personlige ejendele, og minder. Overvej en respektfuld måde at fordele disse mellem familie og venner eller donationer.
 • Digitale aktiver og sociale medier: Afgørelser vedrørende den afdødes digitale fodaftryk, herunder lukning eller omdannelse af e-mailkonti, sociale medieprofiler til mindekonti, og håndtering af digitale fotos og videoer.
 • Kæledyr: Planer for omsorg og nyt hjem til den afdødes kæledyr.
 • Mindesmærker eller donationer: Overvejelse af oprettelse af et mindesmærke eller opfordring til donationer til velgørende formål i den afdødes navn.

Juridiske og Økonomiske Forhold

 • Testamente og arv: Gennemgang af testamentet (hvis et sådant findes) med en advokat for at forstå arveforhold og eksekvering af ønsker.
 • Bankkonti og investeringer: Anmeldelse af dødsfaldet til banker og investeringsselskaber for at overføre eller lukke konti.
 • Fast ejendom og ejendele: Beslutninger omkring den afdødes fast ejendom, herunder salg, overførsel af ejerskab, eller udlejning.
 • Gæld og forpligtelser: Identificering og afvikling af eventuel gæld og løbende forpligtelser.
 • Forsikringspolice: Indhentning af oplysninger om livsforsikring, og andre relevante policer for at gøre krav på ydelser.
 • Skatteforhold: Afklaring af den afdødes skattesituation, herunder indgivelse af en afsluttende skatteopgørelse.

Find bedemand

Vælg den afdeling der giver mening for dig/jer